Współpraca z GEIST

  1. kim jesteśmy
  2. co robimy
  3. jak i dlaczego warto z nami pracować

O Zespole

Czym się zajmujemy

Metody i narzędzia

Projekty

Możliwości współpracy

Prace Inżynierskie 2013

  1. Prosecco (Procesy i reguły biznesowe + ontologie w zarządzaniu MŚP)
  2. Biz Intelligence
  3. Ambient Intelligence/Mobile
  4. Machine Learning
  5. Augmented reality
  6. Narzędziowe
  7. Bezpieczeństwo

Tematy prac inżynierskich na rok 2013/4: roboczy spis tematów

Studia 2. st. - NOWA spec: SI - wiosna 2013!

pomyśl, planuj, decyduj! the time is NOW!

Co dalej?

Staże - co i jak?

Staże - wymagane dokumenty

Praca w ramach stażu

Statut AGH – Załącznik nr 6, §3:
Student odbywający staż asystencki uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
w wymiarze 60 godzin rocznie oraz w pracach naukowo-badawczych i organizacyjnych swojej jednostki.

The END