GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:erasmus:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pub:erasmus:start [2012/05/07 15:49]
wta [Dla kogo jest program Erasmus]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====Czym jest program Erasmus==== 
-Jest programem stworzonym z myślą o szkolnictwie wyższym. Skierowanym przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa,​ które współpracują z uczelniami. 
  
-====Dla kogo jest program Erasmus==== 
-{{:​pub:​erasmus:​erasmus-logo.jpg?​450 |}}Program Erasmus przeznaczony jest zarówno dla studentów jak i pracowników. W ramach programu możliwe jest: 
- 
-   * **wysyłanie studentów na część studiów** do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający **od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego**);​ 
-   * **wysyłanie studentów na praktyki** do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego;​ uczelnia może także wysyłać swoich studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą; 
-  * organizowania **kursów intensywnych** - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów; 
-  * udział w **projektach wielostronnych** wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących;​ projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość,​ modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp. 
-  * udziału w **sieciach tematycznych** LLP Erasmusa. 
- 
-====Chcesz jechać?​==== 
-Jeśli chciałbyś wyjechać za granicę na studia, praktyki lub warsztaty, potrzebujesz osoby kontaktowej,​ które odpowiedzialna jest za porozumienie z zagraniczną uczelnia i tak zwanego opiekuna naukowego po stronie AGH.  
- 
-Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem na którąś z poniższych uczelni, osobami których szukasz jesteśmy my: 
-^Uniwersytet ^ Wydział ^Grupa Badawcza ^ Osoba kontaktowa^ 
-|[[http://​www.ual.es/​|Unversidad de Almeria]] | [[http://​cms.ual.es/​UAL/​en/​universidad/​departamentos/​lyc/​index.htm|Department of Languages and Computation]] | [[http://​www.dkse.ual.es/​en/​|Data,​ Knowledge and Software Engineering Group]] | [[http://​www.ual.es/​~jjcanada/​|Joaquín Cañadas]] | 
-|[[http://​www.um.es|Univesidad de Murcia]] | [[http://​www.um.es/​informatica|Facultad de Informatica]]| [[http://​perseo.dif.um.es/​~aike/​|Artificial Intelligence and Knowledge Engineering]] | [[http://​perseo.inf.um.es/​~jpalma|José Tomás Palma Méndez]] | 
-|[[http://​www.uni-kassel.de/​uni/​|Universitat Kassel]] | [[http://​www.kde.cs.uni-kassel.de/​|Fachbereich Elektrotechnik/​Informatik]] | [[http://​www.kde.cs.uni-kassel.de/​|Knowledge and data Engineering]] |[[http://​www.kde.cs.uni-kassel.de/​atzmueller|Dr. Martin Atzmüller]]| 
- 
- 
- 
-Zobacz [[http://​geist.agh.edu.pl|kim jesteśmy]],​ [[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​about_us:​start|skontaktuj się z nami]], nawiąż współpracę w ramach interesujących [[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​projects:​start|projektów ​ naukowych]] i w zamian za to - wyjedź na studia do Hiszpanii lub Niemiec! 
- 
- 
-====Chcesz wiedzieć więcej?​==== 
-Wszelkie informacje dotyczące formalności których należy dopełnić przed wyjazdem, można znaleźć na stronie: [[http://​dwz.agh.edu.pl/​pl/​home/​lpp-erasmus-student|Dział Współpracy z Zagranicą]] 
- 
-Jeśli jesteś zainteresowany (zainteresowana) skontaktuj się emailowo z [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn/​|Dr Grzegorzem J. Nalepą]]. 
-Temat emaila zacznij od ''​[erasmus]''​