ASD - kolokwium 2 - zagadnienia

 1. Listy, Drzewa BST
  1. Zagadnienie struktury będącej słownikiem
  2. Listy: teoria, operacje
  3. Drzewa BST: budowa, operacje
 2. Tablice haszujące
  1. Funkcje haszujące: modularne, przez mnożenie, bezpośrednie, uniwersalne, zasady tworzenia, dobierania parametrów itp.
  2. Konflikty i metody rozwiązywania konfliktów
 3. Kopce binarne, Drzewa AVL, Drzewa czerwono-czarne
  1. Kopiec binarny - teoria, zasady budowy i działania kopców, operacje na kopcach, tworzenie kopca z nieuporządkowanej tablicy itp.
  2. Drzewa AVL - teoria, zasady budowy i działania, operacje na drzewach AVL: wstawianie, usuwanie, rotacje
  3. Drzewa czerwono-czarne: zasady budowy i działania

Kolokwium będzie miało formę testu wielokrotnego wyboru.

pl/dydaktyka/asd/cwiczenia/2012-kol2zagadnienia.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0