Zagadnienia

 1. Lista zagadnień z kolokwium I Zagadnienia
 2. Lista zagadnień z kolokwium II Zagadnienia
 3. Zagadnienia dotyczące grafów omawiane na zajęciach (teoria + praktyka). Należy zwrócić uwagę na:
  • Wykorzystanie listy/macierzy sąsiedztwa w budowie grafu.
  • Przeszukiwanie grafu wszerz i wgłąb (DFS, BFS).
  • Algorytm Kruskala
  • Algorytm Prima
  • Algorytm Bellmana-Forda
  • Algorytm Dijkstry
  • Algorytm Johnsona

Kolokwium będzie miało formę testu wielokrotnego wyboru.

:!: Max z kolokwium to 100 mln pkt (tyle, co pozostałe kolokwia łącznie). :!:

pl/dydaktyka/asd/cwiczenia/2012-kol3zagadnienia.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0