Termin zajęć: 24/25.04.2012

Listy i drzewa BST

Do przygotowania

 1. Znajomość budowy i zasad działania podstawowych struktur danych:
  • lista jedno- i dwukierunkowa
  • drzewo BST
 2. Zakres wiadomości: Cormen - Wprowadzenie do algorytmów - omawiana tematyka
 3. Każdy powinien przynieść na zajęcia zaimplementowane szkielety następujących struktur (struct, not class)
  1. lista jednokierunkowa
  2. lista dwukierunkowa
  3. drzewo binarne BST

Dodatek

Struktury w postaci klas:

Przykładowy szkielet klasy listy dwukierunkowej:

typedef ElementType int; // typ elementu na liście
 
class ListNode {
 public:
	ElementType value;
	ListNode *prev, *next;
    ListNode(){
     prev = NULL;
     next = NULL;
    }
};
 
class List{
 private:
    ListNode *head, *tail;
 
 public:
    List(){ 
     head = tail = NULL;
    }
 
    //poniższe metody należy zaimplementować samodzielnie
 
    ~List(); // należy zdefiniować tak, aby usuwał wszystkie elementy
 
    ElementType getValue(int index);
    void setValue(const ElementType& element);
 
 
    void insert(int index, ElementType value);
    bool remove(int index);
    bool remove(ElementType value);
    ListNode* search(ElementType value);
 
};

Szkielet klas węzła drzewa i samego drzewa (rodzica danego węzła można zrealizować jako pole klasy TreeNode lub wskaźnik na niego pozyskiwać za pomocą odpowiedniej metody parent(TreeNode x) klasy TreeBST):

class TreeNode {
 public:
	ElementType key;
	TreeNode *left, *right, *parent;
};
 
class TreeBST{
	private:
		TreeNode * root;
	public:
		TreeBST();
		~TreeBST();
		TreeNode* search(ElementType key); // wyszukaj element o kluczu ''key'' w drzewie
		bool insert(ElementType key); // wstaw element o kluczu ''key'' do drzewa
		bool remove(ElementType key); // usuń element o kluczu ''key'' z drzewa
		bool member(ElementType key); // sprawdź czy element o kluczu ''key'' należy do drzewa
};
pl/dydaktyka/asd/cwiczenia/2012-search1.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0