Badanie generatora rekomendacji

W ramach badania należy zamodelować proces biznesowy rekrutacji w pewnej firmie.
Używane będą jedynie podstawowe elementy notacji BPMN.
Badanie to jest przeprowadzane na potrzeby ewaluacji rekomendera procesu.
Badanie jest anonimowe, a wszystkie uzyskane wyniki będą prezentowane zbiorczo.

Proszę przygotować telefon ze stoperem, tak aby mierzyć czas zamodelowania procesu.

Ponieważ modele należy wykonać w języku angielskim, w miarę możliwości należy przestrzegać następujących zaleceń:
Przeanalizować każde ze zdań pod kątem wydobycia z nich odpowiednich zadań i ich kolejności w modelu.
Przy modelowaniu zadań należy używać nazw zadań w formie: czasownik + rzeczownik,
np. zdanie “A company pays a salary to an employee.” może być zamodelowane jako zadanie o nazwie “Pay salary”,
bowiem zakładamy, że proces należy do firmy, więc podmiot jest znany, a z kontekstu całego procesu wynika, że pensja jest dla pracownika.

Na stronie: http://glados.kis.agh.edu.pl:8080/activiti/
proszę zalogować się na konto kermit i utworzyć nowy model procesu.
Model proszę zapisać pod nazwą modelX-Y, gdzie X to rodzaj modelu: A/B, a Y to nr osoby modelujacej.

pl/dydaktyka/bim/badanierekomendacji/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0