Programowanie z ograniczeniami

  1. Wprowadzenie do programowania z ograniczeniami. Wprowadzenie do systemu MiniZinc. [6.10.2020;pages 1-28; ali] MiniZinc Intro
  2. Wprowadzenie do systemu MiniZinc. Elementarne przykłady logiczne (SAT,Logical Consequence) i arytmetyczne (Money-Change; SEND+MORE=MONEY). [13.10.2020; pages 28-34; ali] Przykłady z wykładu 13.10.2020
  3. Wprowadzenie do MiniZinc. Constraint Satisfaction and Optimization Problems. Selected more advanced language constructions. [20.10.2020; ali] Przykłady z wykładu 20.10.2020
  4. Wprowadzenie do MiniZinc - dokończenie. Constraint Satisfaction and Optimization Problems. Selected more advanced language constructions. [27.10.2020; ali] Przykłady z wykładu 27-10-2020]
  5. MiniZinc - dokończenie; wybrane przykłady zastosowania. TSP+Path. Wprowadzenie do teorii CP. [3.11.2020; ali]
  6. Podstawy teoretyczne CP. Modelowanie i propagacja ograniczeń. Wprowadzenie do Prologu i biblioteki clp(fd). [17.11.2020; ali]Prezentacja: CP- podstawy teoretyczne
  7. E-learning: Biblioteka clp(fd) w Prologu. [24.11.2020] Prezentacja clp(fd) - materiał pomocniczy

Wybrane linki i materiały:


Tools:


Laboratoria:

Repozytorium z materiałami do laboratoriów jest dostępne na gitlabie.


Użyteczne linki również na stronie:

Knowledge Representation and Reasoning

pl/dydaktyka/cp/start.txt · ostatnio zmienione: 2020/11/20 16:40 przez ligeza
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0