PIW 2009

Przedmiot Podstawy Inżynierii Wiedzy dla kierunku Informatyka Stosowana, 4. rok, semestr wiosenny.

Harmonogram

Wstępny harmonogram zajęć (organizacja roku 2008/9):

 1. Prolog
  • laboratoria z Prologu (praca indywidualna) w terminach: 18.2, 25.2, 4.3, 11.3, 18.3
  • kolokwium sprawdzające wiedzę: 25.3
 2. laboratoria LEGO Mindstorms (praca w zespołach 3os., sala 215, C3): 1.4, 8.4, 22.4, 29.4
 3. tematy dodatkowe: 6.5, 13.5, 20.5, 27.5
 4. zaliczenia: 3.6.2009 (2. kolokwium, ew. oddanie projektów)
 5. wpisy: ok. 10.6.2009

Prolog

Rozkład zajęć i prowadzących:

Data ćwiczenie 8:00 9:30 12:30 14:00 15:30 17:00
18.02 wprowadzenie PH PH IW GJN GJN GJN
25.02 programy PH WTF IW GJN GJN GJN
04.03 listy1 PH WTF IW GJN GJN GJN
11.03 listy2 PH WTF IW GJN GJN GJN
18.03 reprezentacja_wiedzy PH WTF IW GJN GJN GJN
25.03 KOLOKWIUM PH WTF IW GJN GJN GJN

Mindstorms

Rozkład zajęć i prowadzących:

Data ćwiczenie 8:00 9:30 12:30 14:00 15:30 17:00
01.04 lab1 PH WTF WTF WTF/GJN GJN GJN
08.04 lab_plnxt_zapoznanie WTF WTF IW GJN GJN GJN
22.04 lab_plnxt_podstawy WTF WTF IW IW
29.04 lab_plnxt_zaawansowane PH PH IW IW PH PH

Opis i wykaz sprawozdań PIW2009

Uwaga: Sprawozdanie z zajęć 8.4 na 20.4.2009!

Grzegorz J. Nalepa 2009/04/09 12:43

 • zajęcia odbywają się w sali 215
 • grupa ćwiczeniowa 8-15 osób jest dzielona na zespoły 2-3 osobowe.
 • każdy zespół realizuje to samo ćwiczenie na własnym zestawie NXT
 • każdy zespół oddaje sprawozdanie z zajęć
 • każdy zespół uaktualnia stronę (pamiętnik?) robota, którego używa, np. Agatki.
 • warunkiem zaliczenia laboratoriów jest: obecność + dostarczenie sprawozdania (od każdego zespołu ćwiczeniowego, po każdych zajęciach, poza 1.)

Prolog - rozszerzenie

Rozkład zajęć i prowadzących:

Data ćwiczenie 8:00 9:30 12:30 14:00 15:30 17:00
06.05 do wyboru: M,O,P,J,W,S GJN GJN GJN GJN GJN GJN
13.05 do wyboru: M,O,P,J,W,S - PH IW - WTF WTF
20.05 do wyboru: M,O,P,J,W,S - PH IW - WTF WTF
27.05 do wyboru: M,O,P,J,W,S,R - WTF IW -
03.06 KOLOKWIUM - PH -
 • zajęcia odbywają się w sali 201
 • każdy ćwiczy indywidualnie wybrane lab.
 • do wyboru są 4 ćwiczenia z 6
 • niektóre lab. zależą od innych!
 • prośba: prosimy o uwagi do nowych lab (M,O,X,J,W,S)

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach: obowiązkowa (poza ew. realizacją projektów)
 • kolokwium z Prologu: 0-13pkt (11pkt+2 nadobowiązkowe) (kwant 0.5)
 • sprawozdania Mindstorms: 0-12pkt (0-4 (kwant 1) X3 sprawozdania) → sprawozdań nie można poprawiać - do ew. ustalenia z prowadzącym
 • kolokwium z lab. dodatkowych: 0-12pkt (kwant 0.5) po 3 pkt na 1 lab tematyczne
 • dla osób nie realizujących projektów udział w obu kolokwiach jest obowiązkowy (nie dotyczy roku 2008/9)
 • aktywność: ew. punktowana przez +, liczony jako 1 pkt
 • projekt zwalania z 2. kolokwium, jest liczony za 12pkt, wyróżniające się projekty są podstawą do oceny 6.0
 • SUMA 35pkt, zaliczenie od 18.0pkt, war. konieczny: ocena z kolokwium z Prologu >= 5.5pkt 6pkt

Projekty

Lista tematów projektów z PIW2009 będzie dostępna w drugiej części semestru.

Uwaga, tematy będą omówione, po kolokwium z Prolog - do tego czasu będą uaktualnione.

PIW 2009 2. stopień

Przedmiot Podstawy Inżynierii Wiedzy dla kierunku Informatyka Stosowana, studia 2. stopinia magisterskie 1. rok, semestr wiosenny.

Harmonogram

Wstępny harmonogram zajęć (organizacja roku 2008/9):

 1. Prolog
  • laboratoria z Prologu (praca indywidualna) w terminach: 3.3-21.4
  • kolokwium sprawdzające wiedzę: 28.4?
  • dodatkowe laboratoria Prolog (np. Java, RDBMS)
  • kolokwium sprawdzające wiedzę: 10.6
 2. zaliczenia: 17.6.2009?

Warunki zaliczenia

 • obecność
 • aktywność
 • wyniki kolokwiów
pl/dydaktyka/piw/2009/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0