Semantic Web Hackaton

Our projects

Team

Jakub Konik Dariusz Tarczyński Leszek Hanusiak

Description

1. Wyszukiwarka pojęc przy użyciu dbpedii na podstawie ładowanego tekstu.

Query:

„PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> SELECT ?desc WHERE { ?a rdfs:label „SLOWO”@en. ?a rdfs:comment ?desc FILTER(lang(?desc) = 'en')}”;

2. „Podaj lokacje a powiem Ci kto z tego miejsca wykrwawil sie na smierc”

Query:

PREFIX fb: <http://rdf.freebase.com/ns/> PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/> PREFIX geo-ont: <http://www.geonames.org/ontology#>

SELECT ?loc ?person ?o WHERE {

 ?loc fb:location.location.people_born_here ?person .
 ?person fb:people.deceased_person.cause_of_death ?o .
 ?loc geo-ont:parentFeature ?stateM .
 ?stateM geo-ont:name "New York" ;
     geo-ont:featureClass geo-ont:A

}

2 Concert planer

Przemysław x2 Kwiatkowski/Tomala

Description

Pierwotnym założeniem było stworzenie aplikacji, która pobierze listę zespołów/artystów za pośrednictwem API portalu Last.fm oraz wyświetli na mapie lokalizację najbliższych koncertów (najbliższy koncert danego zespołu). Ostatecznie udało się dojść do etapu generowania wszystkich koncertów wszystkich zespołów, które użytkownik słuchał w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Do określenia lokalizacji koncertów użyto semnatycznych adnotacji dotyczących geolokalizacji, do których można było się dostać dzięki API Last.FM

Ontologia geolokalizacji w sekcji „Linki”

W projekcie użyto język Python z bibliotekami pylast 0.5.11 (wrapper dla API Last.fm) oraz pygmaps 0.1.1 (łatwe generowanie mapy z punktami). Aby dodać opis wydarzenia przy użyciu pygmaps należało nieznacznie przeedytować bibliotekę, dlatego kod nie będzie działał bez odpowiedniej modyfikacji.

Aby dodać opisy wydarzeń na mapie należałoby znacząco przeedytować dostępną bibliotekę, na co niestety nie wystarczyło czasu.

Największe problemy/czasozżeracze :

 • nawigowanie po plikach XML
 • szukanie odpowiednich metod w bibliotece pylast
 • problem wyboru odpowiedniej pizzy :)
 • inne problemiki, których nie sposób uniknąć

Do zrobienia

 • Wybranie najbliższego (odległościowo) koncertu
 • Obsługa koncertów, dla ktorych nie podano dokładnej lokalizacji geograficznej (np. dane jest tylko miasto/nazwaklubu/adres)
 • Modyfikacja generatora mapy, aby zróżnicować i wzbogacić informacje dla konkkretnych punktów

3 Writer's Help

Team

Józef Batkiewicz Małgorzata Proszowska

Description

Program that will search for additional information (in selected data sources) about objects that appear in a piece of text and will propose to include this additional information.

Notes

Stworzona została ontologia (link 1), zawierająca informacje na temat osób, ich zawodów, uprawianych sportów. Aplikacja pobiera dane z pliku txt- krótki, dowolny tekst. Na podstawie słów z pliku wyszukiwane są informacje w ontologii i wypisywane w oknie programu. Aplikacja do pobrania(ostatni link)

4 Project 4: Writer's Helper

Team

 1. Krzysztof Gabis
 2. Tomasz Ibrom
 3. Karol Wartak

Description

Writer's Helper umożliwia przeszukiwanie semantycznej bazy wiedzy (dbpedia) w trakcie pisania tekstu. Hasła wyszukiwane są po przyciśnięciu przycisku F5. Jeśli był zaznaczony jakiś tekst, to staje się on wyszukiwanym hasłem, w innym wypadku szukane jest ostatnie słowo znajdujące się przed kursorem. Możliwe jest także przeszukiwanie wyników na takiej samej zasadzie jak pisanego tekstu. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są poniżej przestrzeni pisania.

Zapytanie SPARQL:

SELECT ?name ?abstract ?object 
{ ?object p:name ?name;
 dbo:abstract ?abstract .
 FILTER (lang(?abstract) = "en") .
 FILTER regex(?name, ^name$, "i") .
 FILTER (lang(?name) = "en") .
}

Możliwa ulepszona wersja (szybsza, ale bez supportu dla różnych wielkości liter):

SELECT ?object ?name WHERE {
 ?object dbpedia2:name "name"@en .
}

5 Concert Planner

Team

Tomasz Sieprawski

Tomasz Ścisłowicz

Marcin Kosztołowicz

Dobrosław Kijowski

Description

Aplikacja wyszukująca najbliższe koncerty danego gatunku. Wynikiem jest mapka z zaznaczonymi trasami z naszej lokalizacji do miejsca koncertu.

Future Work

Pobieranie lokacji z przeglądarki. Interfejs do wprowadzania gatunku muzycznego, którego typu koncerty chcielibyśmy zobaczyć.

6 Project3 (FriendsMap)

Team

Jakub Wasielak Piotr Winiarski Mateusz Belicki Dariusz Papierniak

Description

Zadaniem aplikacji było pobranie danych o znajomych z Facebooka oraz potencjalnie innych portali społecznościowych, a następnie wizualizacja zarejestrowanych relacji. Pokazanie powiązań miejsc zamieszkania, pracy czy studiów. Do stworzenia serwera z aplikacja webową skorzystaliśmy z frameworku django.​ Po wejściu na stronę należy się zalogować za pomocą konta Facebook i wyrazić zgodę na udostępnienie potrzebnych danych. Miały one następnie zostać przekazane do grafowej bazy danych neo4j, która pozwala na prostą wizualizację bazy w postaci grafu

… …

7 Project: Facebook friends crawler

Marcin Biernat, Krzysztof Mirek

Description

Main purpose of the application was crawling through social network systems and gather all possible information (personal data, points of interest, photos, statuses). Results are presented in fully interactive graph that shows connetions between people. Clicking/hovering over nodes gives detailed information about selected person.

8 Writer's Helper

Team

 1. Krzysztof Kutt
 2. Mateusz Ślażyński

Description

Writer's Helper umożliwia wyszukiwanie dodatkowych informacji do zaznaczonego tekstu: hiponimy (wyrazy o węższym znaczeniu) z Wordnetu i krótki opis z dbpedii. Hasła wyszukiwane są po przyciśnięciu przycisku Magic Button. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w odpowiednich panelach. Program działa tylko dla języka angielskiego.

 • writers-help.tar.gz – w folderze dist znajduje się skompilowany projekt, uruchamianie: java -jar WritersHelp.jar
pl/dydaktyka/semweb/2013/semwebreports/hck.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0