Opis wykonanych czynności

Zbudowaliśmy robota zgodnie z instrukcją, dodatkowo wyposażyliśmy go w czujniki: sonar, mikrofon.

Robo-Gienek prezentował się jak na zdjęciu poniżej.

Algorytmy

Robot był sterowany następującymi algorytmami:

Algorytm 1

Algorytm uruchamiał się po odczekaniu 3 sekund następnie robo-Gienek poruszał się po linii prostej. Po napotkaniu przeszkody, wykrytej przez czujnik (Sonar), robot obracał się o 90 stopni, a następnie ponownie poruszał się do przodu aż do napotkania kolejnej przeszkody.

Algortym 2

Algorytm ten był rozwiniętą wersją algorytmu nr 1. Robot dodatkowo po wykryciu przeszkody wydawał komendę głosową, a jego ruch miał trajektorię koła. Ponadto po wykryciu dźwięku o nasileniu większym od zadanej wartości robot zatrzymywał się i program kończył działanie wydając polecenie głosowe.

Załączniki

pl/mindstorms/studenci/przedmioty/jsi/jsi2008/jsi20081210-09b.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0