PIW 2009 Tematy

Prowadzący

Organizacja

Studenci

Tematy projektów są przeznaczone dla studentów:

 • InfStos 4. (lato 2009) (IS)
 • magistrantów (MS)
 • innych zainteresowanych (OT)

Uwagi

 • Tematy realizowane są w grupach 2os chyba, że wskazano inaczej
 • Tematy o grupy należy dobrać i zgłosić prowadzącemu (GJN) na zajęciach 6.5.2009
 • na w.w. zajęciach tematy mają być omówione co za tym idzie należy przyjść na te zajęcia (z kolejnych osoby realizujące projekt są zwolnione)

Kontynuacja tematów

Osoby, które zrealizują w sposób wyróżniający się, a także będą zainteresowane tematyką poruszaną w projektach, będą mogły kontynuować pracę w ramach tematyki pochodnej do PIW 2009 w ramach:

 • pracy magisterskiej w roku 2009/10
 • projektu HeKatE, potencjalnie za wynagrodzeniem
 • stażu asystenckiego w KA

Prerekwizyty

W zależności od projektu, może być wymagana znajomość:

 • Prologu
 • Knowledge Engineering Concepts: Rule-based, Expert Systems
 • Data representation and processing: XML-based technologies
 • Programming: Java, Eclipse
 • Modelling: UML, MVC

Rezerwacje

 • osoby zainteresowane tematami mogą sie dopisywać pod nimi w formacie
Z: Imie Nazwisko <email>
 • nie jest to równoważne rezerwacji tematu – tę osobiście zatwierdza prowadzący projekty (GJN)
 • oczywiście nie należy pod żadnym pozorem ingerować we wpisy innych osób! (a wiki i tak robi wersjonowanie…)

Tematy PIW09

HeKatE

HaDEsTestDrive

Uwaga: temat dla 4-8 grup!

Zadaniem zespołu jest zaprojektowanie wybranych przykładów systemów regułowych w narzędziach HeKatE.

Każdy zespół powinien:

 • wyszukać/wybrać przykład
 • należy zwrócić uwagę na przykłady dla systemu CLIPS lub inne przykłady typu business rules
 • zbudować model ARDplus w programie VARDA i HJEd
 • stworzyć reguły XTT2 w programie HQEd
 • przetestować system w środowisku HeaRT

Dostępność nowych wersji narzędzi: ok. 5.5.2009

Należy:

Inne przykłady tu: msc2008_bizrules_cases miw08_ardcase_cs

R: Eliasz Kantoch <eliasz.kantoch [malpa] gmail.com>, Tomasz Michalski <tmichalski [malpa] g.pl> (po 25.05.2009)

R: Piotr Kania <piokania [malpa] gmail.com>, Radosław Chmielarz <radoslaw.chmielarz [malpa] gmail.com>

CasesJ2EE

Uwaga: temat dla 1-2 grup!

Należy wyszukać przykłady aplikacji na platformie J2EE zrealizowanych we wzorcu MVC, gdzie komponent logiki biznesowej można zrealizować z wykorzystaniem XTT.

R: Grzegorz Leśniakiewicz <glesniakiewicz_at_gmail.com>, Tomasz Maruszak <maruszaktomasz_at_gmail.com>

CasesBizRules

Uwaga: temat dla 1-2 grup!

Należy wyszukać przykłady aplikacaji Business Rules które można zrealizować z wykorzystaniem XTT.

XTTDrools

XTTwiki

Uwaga: tematy dla 1-2 grup!

Prototypy edytora wiedzy regułowej w postaci tabelarycznej XTT w wiki.

Do rozważenia:

 • Ajax
 • reprezentacja textowa
 • inne?

NXTcases

Semantic Wikis

Wprowadzenie do SWeb prezentacje

Wprowadzenie do SWikis prezentacje

SemWikisRev

Uwaga: temat dla 3-6 grup!

Przegląd metod reprezentacji wiedzy w wybranych systemach semantic wikis.

W ramach projektu należy:

 • opisać wybrane narzędzie,
 • zainstalować je
 • zaproponować interesujące przypadki użycia (t.j. jakieś tematyczne wiki)
 • zaimplementować w.w. przypadki

Należy skupić się na:

oraz innych wybranych z Semantic_Wiki_State_Of_The_Art.

Z: Jakub Leśniak <kubal5003@gmail.com>, Jakub Pilch <maethorpl@gmail.com>

Z: Joanna Maderska <jmaderska@gmail.com>, Mirosława Ozgowicz <m.ozgowicz@gmail.com>

Z: Pan Cz., Paweł Bicz <bicz.pawel@gmail>

Z: Radosław Scheibinger <scheibinger@gmail.com>, Stępień Tomasz <kacpper@gmail.com> (kiwi)

SemWikisEval

Uwaga: temat dla 1-2 grup!

Przegląd metod ewaluacji wiedzy w aplikacjach semantycznych na przykładzie systemów wiki.

Patrz załączony artykuł.

Z: Jacek Dymczak <dymczak@gmail.com>

Z: Wojtek Witalec<witalec@student.agh.edu.pl>, Adam Sajdak <adam.sajdak@gmail.com>

SemWikisRepos

Uwaga: temat dla 1-2 grup!

Wyszukanie, ewaluacja, analiza jakościowa i ilościowa gotowych implementacji semwikis i baz RDF.

Patrz wykaz na: miw09_semweb_rdfstore

Zaszłości

DES

Przetestowanie implementacji Datalogu DES

R: Maciej Besta <mbesta@op.pl>

CLP

pl/miw/2009/piw2009_tematy.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0