Opis

Marek Mierzwa, mierzwa.marek@gmail.com Jakub Ostrowski, kubaostrowski@gmail.com

How we could use Atlas for ARD, XTT, design and integration? ATL: Atlas Transformation…. eclipse

 • input
 • output

Spotkania

08.02.26

 • szto eta atlas? demo

08.03.11

 • model ARD w ATL

080318

 • próba opisu całego ARD z TPH przy pomocy HML jako p. wyjścia dla XMI

080401

 • co to jest XMI? jakie ogr. nakłada specyfikacja
 • jak stworzyć model XMI dla ARD (opierając się na HML)
 • zrobić KM3 dla ARD

080603

 • trans?

Projekt

ATL

ATL (ATLAS Transformation Language) to język transformacji modeli wraz zestawem narzędzi opracowanych przez ATLAS Group (INRIA & LINA). ATL pozwala wyprodukować z zestawu modeli źródłowych, zestaw modeli docelowych.

ATL jest hybrydą programowania deklaratywnego i imperatywnego. Preferowany styl programowania to styl deklaratywny który pozwala w łatwy sposób opisać powiazania pomiędzy modelem źródłowym a docelowym. Jednkże ATL przewiduje również konstrukcje imperatywne w celu opisania wyrażeń trudnych do opracowania w sposób deklaratywny. Program ATL składa się z zestawu reguł które definiują dopasowanie elementów modelu źrodłowego do modelu docelowego

Opracowane dla platformy Eclipse zintegorowane środowisko programistyczne (ATL IDE) oferuje szereg standardowych narzędzi programistycznych (podświetlanie składni, debuger itd.), które ułatwiają prace z ATL. Projkt ATL oferuje również bibliotege transformacji ATL gdzie można znaleźć ponad 100 opracowanych rozwiązań http://www.eclipse.org/m2m/atl/atlTransformations/

The Model-Driven Architecture

MDA to metoda projektowania systemów oprogramowania. Stanowi ona zbiór wytycznych dotyczących struktury specyfikacji, które są wyrażone jako modele. Modele stanowią podstawowe elemetny MDA. W dziedzinie MDA model definiowany jest poprzez model modeli, tak zwany metamodel. Mówimy ze model zgodny z semantyka metamodelu odpowiada temu metamodelowi

:pl:miw:mda.jpg

Trasformacja ATL

:pl:miw:atl.jpg

Powyższy rysunek opisuje schemat transformacji ATL. Model Ma (plik wejściowy Ecore czyli XMI) odpowiadający metamodelowi MMa (plik Ecore) jest transformowany do modelu Mb (plik wyjściowy Ecore), który odpowiada metamodelowi MMb (Ecore). Transformacja definiowana jest przez model Mt (plik ATL) który odpowiada metamodelowi MMt (metamodel ATL). Metamodele MMt, MMa oraz MMb muszą odpowiadać metamdelowi MMM (MOF albo Ecore)

Przykłady użycia

DSLs coordination for Telephony - praca przedstawia studium impelmentacji dwóch języków związanych z dziedziną telefonii: SPL(Session Processing Language) i CPL (Call Processing Language). Częścoiowo opierają się ona na tych samych słownikach. Jednakże same języki są bardzo różne i zostały zaprojektowane, aby być wykorzystywane przez różnych ludzi. Praca pokazuje w jak wykorzystać ATL w celu transformacji programu z jednego języka do drugiego (http://www.eclipse.org/m2m/atl/usecases/DSLsTelephony/)

Transformacja ARD w ARD

Aby dokonać transformacji należy stworzyć metamodel ARD, odpowaidający mu model będący plikiem wejściowym do transformacji, oraz plik ATL opisujący transformację

 • Metamodel ARD (w oparciu o HML) - schemat

:pl:miw:ard.png

 • Metamodel ARD KM3 zbudowany na podsawie schematu
package Hml {
	abstract class Node {
		reference children[*] container : Element oppositeOf parent;
	}
	
	class Element {	
		attribute id : String;
		reference parent : Node oppositeOf children;
	}
	
	-- Type set
	
	class Type_set extends Node {
	}

	-- ARD
	
	class Ard extends Node {
	}
	class Dep extends Element {
		attribute independent : String;
		attribute dependent : String;
	}
	
	-- TPH
	
	class Tph extends Node {
	}
	class Trans extends Element {
		attribute src : String;
		attribute dst : String;
	}
	
	-- Property set
	
	class Property_set extends Node {						
	}
	class Property extends Element {
		reference attributes[*] container : Attref oppositeOf properties;
	}
	class Attref {
		attribute ref : String;
		reference properties[0-1] : Property oppositeOf attributes;
	}
	
	--Attributes set
	
	class Attribute_set extends Node {
	}
	class Att extends Element {
		attribute name : String;
	}
}
	
package PrimitiveTypes {
	datatype String;
}
 • Metamodel ARD XMI - wygenerowany przez środowisko ATL
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore">
 <ecore:EPackage name="Hml">
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Node" abstract="true">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="children" ordered="false" upperBound="-1" eType="/0/Element" containment="true" eOpposite="/0/Element/parent"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Element">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="id" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/1/String"/>
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="parent" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/Node" eOpposite="/0/Node/children"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Type_set" eSuperTypes="/0/Node"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Ard" eSuperTypes="/0/Node"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Dep" eSuperTypes="/0/Element">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="independent" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/1/String"/>
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="dependent" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/1/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Tph" eSuperTypes="/0/Node"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Trans" eSuperTypes="/0/Element">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="src" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/1/String"/>
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="dst" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/1/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Property_set" eSuperTypes="/0/Node"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Property" eSuperTypes="/0/Element">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="attributes" ordered="false" upperBound="-1" eType="/0/Attref" containment="true" eOpposite="/0/Attref/properties"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Attref">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ref" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/1/String"/>
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="properties" ordered="false" eType="/0/Property" eOpposite="/0/Property/attributes"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Attribute_set" eSuperTypes="/0/Node"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Att" eSuperTypes="/0/Element">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/1/String"/>
  </eClassifiers>
 </ecore:EPackage>
 <ecore:EPackage name="PrimitiveTypes">
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="String"/>
 </ecore:EPackage>
</xmi:XMI>
 • Plik wejściowy XMI do transformacji (Termostat) odpowiadający metamodelowi ARD
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns="Hml">
	<Attribute_set> 
		<Att name = "thermostat" id = "att_0"/>
		<Att name = "time" id = "att_1"/>
		<Att name = "temperature" id = "att_2"/>
		<Att name = "date" id = "att_3"/>
		<Att name = "thermostat_settings" id = "att_4"/>
		<Att name = "operation" id = "att_5"/>
		<Att name = "season" id = "att_6"/>
		<Att name = "today" id = "att_7"/>
		<Att name = "hour" id = "att_8"/>
		<Att name = "month" id = "att_9"/>
		<Att name = "day" id = "att_10"/>					
	</Attribute_set>
	
	<Property_set>
		<Property name = "thermostat_pr" id="prp_0">
			<Attref ref = "att_0"/>
		</Property>
		<Property name = "time_temp_pr" id="prp_1">
			<Attref ref = "att_1"/>
			<Attref ref = "att_2"/>
		</Property>
		<Property name = "time_pr" id="prp_2">
			<Attref ref = "att_1"/>
		</Property>
		<Property name = "temperature" id="prp_3">
			<Attref ref = "att_2"/>
		</Property>
		<Property name = "date_hour_seasion_operation_pr" id="prp_4">
			<Attref ref = "att_3"/>
			<Attref ref = "att_8"/>
			<Attref ref = "att_6"/>
			<Attref ref = "att_5"/>
		</Property>
		<Property name = "date_hour_pr" id="prp_5">
			<Attref ref = "att_3"/>
			<Attref ref = "att_8"/>
		</Property>
		<Property name = "season_operation_pr" id="prp_6">
			<Attref ref = "att_6"/>
			<Attref ref = "att_5"/>
		</Property>
		<Property name = "day_month_today_pr" id="prp_7">
			<Attref ref = "att_10"/>
			<Attref ref = "att_9"/>
			<Attref ref = "att_7"/>
		</Property>
		<Property name = "day_today_pr" id="prp_8">
			<Attref ref = "att_10"/>
			<Attref ref = "att_7"/>
		</Property>	
		<Property name = "thermostat_settings_pr" id="prp_9">
			<Attref ref = "att_0"/>
		</Property>
		<Property name = "operation_pr" id="prp_10">
			<Attref ref="att_1"/>
	    </Property>
		<Property name = "season_pr" id="prp_11">
			<Attref ref="att_2"/>
	    </Property>
		<Property name = "today_pr" id="prp_12">
		  <Attref ref="att_3"/>
		</Property>
		<Property name = "hour_pr" id="prp_13">
		  <Attref ref="att_4"/>
		</Property>
		<Property name = "month_pr" id = "prp_14">
			<Attref ref = "att_5"/>
		</Property>
		<Property name = "day_pr" id = "prp_15">
			<Attref ref = "att_6"/>
		</Property>
		<Property name = "date" id = "prp_16">
			<Attref ref = "att_3"/>
		</Property>
	</Property_set>
		
	<Tph>
  	<Trans src="prp_0" dst="prp_1"/>
		<Trans src="prp_1" dst="prp_2"/>
		<Trans src="prp_1" dst="prp_3"/>
		<Trans src="prp_2" dst="prp_4"/>
		<Trans src="prp_3" dst="prp_9"/>
		<Trans src="prp_4" dst="prp_5"/>
		<Trans src="prp_4" dst="prp_6"/>
		<Trans src="prp_5" dst="prp_13"/>
		<Trans src="prp_5" dst="prp_16"/>
		<Trans src="prp_6" dst="prp_10"/>
		<Trans src="prp_6" dst="prp_11"/>
		<Trans src="prp_16" dst="prp_7"/>
		<Trans src="prp_7" dst="prp_14"/>
		<Trans src="prp_7" dst="prp_8"/>
		<Trans src="prp_8" dst="prp_15"/>
		<Trans src="prp_8" dst="prp_12"/>
	</Tph>
	
	<Ard>
		<Dep independent="prp_15" dependent="prp_12"/>
		<Dep independent="prp_14" dependent="prp_11"/>
		<Dep independent="prp_13" dependent="prp_10"/>
		<Dep independent="prp_12" dependent="prp_10"/>
		<Dep independent="prp_10" dependent="prp_9"/>
		<Dep independent="prp_11" dependent="prp_9"/>
	</Ard>
</xmi:XMI>
 • Model ATL - nie wprowadza żadnych zmian w pliku wyjściowym
module ARD2ARD; -- Module Template
create OUT : Hml from IN : Hml;

rule Element2Element {
	from
		s : Hml!Element
	to
		t : Hml!Element (
			id <- s.id
		)
}
rule Dep2Dep {
	from
		s : Hml!Dep
	to
		t : Hml!Dep (
			independent <- s.independent,
			dependent <- s.dependent
		)
}
rule Trans2Trans {
	from
		s : Hml!Trans
	to
		t : Hml!Trans (
			src <- s.src,
			dst <- s.dst
		)
}
rule Att2Att {
	from
		s : Hml!Trans
	to
		t : Hml!Trans (
			name <- s.name
		)
}
rule Attref2Attref {
	from
		s : Hml!Trans
	to
		t : Hml!Trans (
			ref <- s.ref
		)
}

Sprawozdanie

W związku z tym że instalacja środowiska ATL okazała się znacznie trudniejsza niż przypuszczaliśmy i samo doprowadzenie oprogramowania do pełnej funkcjonalności zajęło nam około tydzień i kosztowało wiele nerwów, chcielibyśmy podzielić się wrażeniami i opinią na temat aktualnej wersji ATL.

Chcielibyśmy zacząć od tego że sam pakiet instalacyjny dostępny na oficjalnej stronie ATL w formie skompilowanych pluginów do środowiska Eclipse (http://www.eclipse.org/modeling/m2m/downloads/index.php?project=atl) jest niekompletny. Wprawdzie dostępne pluginy umożliwiają dokonanie transformacji, ale brakuje jednej z kluczowych funkcjonalności polegającej na wygenerowaniu pliku ECORE (XMI) z KM3. W tej sytuacji dostępne oprogramowanie może służyć głównie do korzystania z gotowych transformacji dostępnych na stronie ATL (http://www.eclipse.org/m2m/atl/atlTransformations/), zaś tworzenie własnych transformacji jest bardzo utrudnione, gdyż jesteśmy zmuszeni do własnoręcznego napisania meta-modelu w XMI , co w ogóle podważa celowość wykorzystania KM3 którego funkcja polega właśnie na tym żeby móc w sposób łatwy (korzystając z języka zbliżonego do JAVA) zaprojektować meta-model. Jednak nie sam brak owej funkcjonalności jest najbardziej rażący.

To co najbardziej irytuje, to dokumentacja do środowiska. Otóż nie ma w niej słowa o powyższych brakach. W oficjalnym poradniku dla początkujących (http://www.eclipse.org/m2m/atl/doc/ATL_Starter_Guide.pdf) jest opisane krok po kroku jak stworzyć prosty projekt korzystając z „nieistniejących” funkcjonalności. Rady dotyczące konfiguracji oraz zamieszczone screenshoty ni jak się maja do tego, co przedstawia ATL w swej aktualnej wersji. Dodam ze instalację przeprowadziliśmy zgodnie z poradnikiem (http://www.eclipse.org/m2m/atl/doc/ATL_Installation_Guide[v0.1].pdf) ściągając i instalując wszystkie niezbędne składniki. Otóż jak się później okazało, aby ATL było w pełni funkcjonalne należy zainstalować 2 dodatkowe pakiety: AM3 (ATLAS MegaModel Management) i TCS (Textual Concrete Syntax) niewymienione w poradniku instalacyjnym.

AM3 w formie skompilowanej jest dostępne ze strony http://www.eclipse.org/gmt/am3/download/ jednak jak się okazało po lekturze Eclipse Newsgroups również nie jest w wersji kompletnej. Pewne kluczowe pluginy dostępne są tylko w formie źródeł do ściągnięcia z repozytorium CVS. Jeśli chodzi o TCS to żadne pliki w wersji binarnej nie są dostępne, jedyne co mamy do dyspozycji to pliki źródłowe z CVS. Nie było by to problemem gdyby nie to, że po ściągnięciu odpowiednich pluginów w formie źródeł(zgodnie z http://wiki.eclipse.org/AM3/How_Install_AM3_From_CVS i http://wiki.eclipse.org/TCS/Language_Project) niektóre pluginy nie dają się skompilować. Jak się okazało nie tylko my mieliśmy z tym problem http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.modeling.gmt/msg00642.html ). Wygląda na to że aktualna wersja owych pluginów nie jest odpowiednio zintegrowana z dostępną wersją ATL bądź z innymi składnikami. Kompilator zgłasza błędy związane z brakiem pewnych klas (które nota bene środowisko Eclipse wykrywa jako zaimportowane czyli dostępne dla projektów w „strefie roboczej”) Po odnalezieniu i zaimportowaniu odpowiednich klas bezpośrednio do projektów i wielogodzinnym debugowaniu (opierając się na lekturze grupy dyskusyjnej m.in.- http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.modeling.m2m/msg02427.html)ostatecznie udało nam się skompilować i zbudować wszystkie niezbędne pluginy.

Po instalacji opcja „Inject KM3 to Ecore metamodel” pojawiła się w menu kontekstowym jednak jak się okazało później nie działała jak należy. Operacja generuje plik ECORE zawierający jedynie nagłówek XMI i nic poza tym. Próby instalacji powyższych pakietów w innych wersjach środowiska Eclipse również zakończyły się fiaskiem. Prawdopodobnie popadlibyśmy w rezygnacje gdyby nie odnalezienie postu, w którym autor zamieszcza link do pakietu ATL/AM3/TCS w wersjach binarnych (jak sam zaznacza „zagubiony w sieci” gdyż nigdzie nie było do niego odnośnika - http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.modeling.tmf/msg00175.html) Po niewielkiej modyfikacji udało nam się uruchomić pakiet, który jak na razie działa jak należy.

Podsumowując, aktualnie nie istnieje żaden skuteczny poradnik jak zainstalować ATL. Mamy wątpliwości czy w ogóle jest to możliwe korzystając tylko z aktualnych źródeł zamieszczonych w repozytorium CVS. Pliki w dziale downoload nie zawierają wszystkim potrzebnych pluginów. Dokumentacja do środowiska jest niespójna i niekompletna. Frédéric Jouault - jeden z developerów ATL przyznaje że trwają prace nad poprawą sytuacji (http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.modeling.gmt/msg00621.html), jednakże do chwili obecnej problem nie został rozwiązany.

Materiały

pl/miw/miw08_hekateatl.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0