1. Implementacja systemu eksperckiego.

import jpl.Query;
 
public class CarJPL
{
	public static void main( String argv[] )
	{
		String t1 = "consult('car.pl')";
		Query q1 = new Query(t1);
 
		System.out.println( t1 + " " + (q1.hasSolution() ? "succeeded" : "failed") );
 
		//--------------------------------------------------
 
		String t2 = "start.";
		Query q2 = new Query(t2);
 
		System.out.println( t2 + " is " + (q2.hasSolution() ? "provable" : "not provable"));
	}
}

2. Instrukcja uruchomienia systemu eksperckiego.

Opis uruchomienia kodu (z rozdziału 1):

  1. Powyższy kod należy skopiować np. do notatnika i zapisać go pod nazwą CarJPL.java.
  2. Do tego samego katalogu w którym zapisaliśmy powyższy plik należy zapisać plik car.pl oraz getyesno.pl (pliki można poprać tutaj).
  3. Należy na konsoli wejść do katalogu, gdzie znajdują się pliki z naszymi programami.
  4. Należy wywołać następujące polecenie (w konsoli): javac -cp SWI_HOME\lib\jpl.jar CarJPL.java, gdzie SWI_HOME jest katalogiem, w którym znajduje się SWI Prolog (czyli np. C:\Programy\pl).
  5. Powyższy kod jest skompilowany i gotowy do uruchomienia. Aby go uruchomić należy w konsoli wywołać następujące polecenie: java -cp SWI_HOME\lib\jpl.jar;„.” CarJPL, gdzie SWI_HOME jest katalogiem, w którym znajduje się SWI Prolog (czyli np. C:\Programy\pl).
pl/miw/miw08_prolog_java/jpl.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0