Plik XML z systemu VARDA

Z systemu VARDA-M_1 wygenerowano następujący plik XML (model termostatu z pliku therm-model.pl). Otrzymano następujący plik:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE hml SYSTEM "hml.dtd">
<hml>
  <type_set>
  </type_set>
  <attribute_set>
    <att name="Thermostat" id="att_0" value="single" class="ro"/>
    <att name="Time" id="att_1" value="single" class="ro"/>
    <att name="Temperature" id="att_2" value="single" class="ro"/>
    <att name="Date" id="att_3" value="single" class="ro"/>
    <att name="Hour" id="att_4" value="single" class="ro"/>
    <att name="season" id="att_5" value="single" class="ro"/>
    <att name="operation" id="att_6" value="single" class="ro"/>
    <att name="thermostat_settings" id="att_7" value="single" class="ro"/>
    <att name="day" id="att_8" value="single" class="ro"/>
    <att name="month" id="att_9" value="single" class="ro"/>
    <att name="today" id="att_10" value="single" class="ro"/>
    <att name="hour" id="att_11" value="single" class="ro"/>
  </attribute_set>
  <property_set>
    <property id="prp_0">
      <attref ref="att_0"/>
    </property>
    <property id="prp_1">
      <attref ref="att_1"/>
      <attref ref="att_2"/>
    </property>
    <property id="prp_2">
      <attref ref="att_1"/>
    </property>
    <property id="prp_3">
      <attref ref="att_2"/>
    </property>
    <property id="prp_4">
      <attref ref="att_3"/>
      <attref ref="att_4"/>
      <attref ref="att_5"/>
      <attref ref="att_6"/>
    </property>
    <property id="prp_5">
      <attref ref="att_3"/>
      <attref ref="att_4"/>
    </property>
    <property id="prp_6">
      <attref ref="att_5"/>
      <attref ref="att_6"/>
    </property>
    <property id="prp_7">
      <attref ref="att_7"/>
    </property>
    <property id="prp_8">
      <attref ref="att_5"/>
    </property>
    <property id="prp_9">
      <attref ref="att_6"/>
    </property>
    <property id="prp_10">
      <attref ref="att_3"/>
    </property>
    <property id="prp_11">
      <attref ref="att_4"/>
    </property>
    <property id="prp_12">
      <attref ref="att_8"/>
      <attref ref="att_9"/>
      <attref ref="att_10"/>
    </property>
    <property id="prp_13">
      <attref ref="att_9"/>
    </property>
    <property id="prp_14">
      <attref ref="att_8"/>
      <attref ref="att_10"/>
    </property>
    <property id="prp_15">
      <attref ref="att_8"/>
    </property>
    <property id="prp_16">
      <attref ref="att_10"/>
    </property>
    <property id="prp_17">
      <attref ref="att_11"/>
    </property>
  </property_set>
  <tph>
    <trans src="prp_0" dst="prp_1"/>
    <trans src="prp_1" dst="prp_2"/>
    <trans src="prp_1" dst="prp_3"/>
    <trans src="prp_2" dst="prp_4"/>
    <trans src="prp_4" dst="prp_5"/>
    <trans src="prp_4" dst="prp_6"/>
    <trans src="prp_3" dst="prp_7"/>
    <trans src="prp_6" dst="prp_8"/>
    <trans src="prp_6" dst="prp_9"/>
    <trans src="prp_5" dst="prp_10"/>
    <trans src="prp_5" dst="prp_11"/>
    <trans src="prp_10" dst="prp_12"/>
    <trans src="prp_12" dst="prp_13"/>
    <trans src="prp_12" dst="prp_14"/>
    <trans src="prp_14" dst="prp_15"/>
    <trans src="prp_14" dst="prp_16"/>
    <trans src="prp_11" dst="prp_17"/>
  </tph>
  <ard>
    <dep independent="prp_8" dependent="prp_7"/>
    <dep independent="prp_9" dependent="prp_7"/>
    <dep independent="prp_13" dependent="prp_8"/>
    <dep independent="prp_15" dependent="prp_16"/>
    <dep independent="prp_16" dependent="prp_9"/>
    <dep independent="prp_17" dependent="prp_9"/>
  </ard>
</hml>
pl/miw/miw08_prolog_xml/generowanie_xml_varda.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0