BProlog

BProlog

Struktura prologowa jest w postaci termu xml([version, encoding],[ element(…)]) oraz zagnieżdżonych w nim termów element(Node_Name, [Value], [child_element]).

 
pl/miw/miw08_prolog_xml/varda_bprolog.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0