WYMAGANIA:

Aby skorzystać z interfejsu napisanego w Javie, należy:

  1. zainstalować JDK 1.5 bądź nowsze
  2. zainstalować SWI-Prolog 5.6.xx bądz nowszy
  3. sciągnąć plik miw2.zip z materiałów, następnie po rozpakowaniu z folderu dist przenieść pliki miw2.jar oraz katalog lib wraz z zawartością do tego samego folderu
  4. w zmiennych globalnych ustawić:
  • do PATH dodać : C:\Program Files\Java\jre1.5.0_15\bin\client; C:\Program Files\Java\jre1.5.0_15\bin - przy czym pełna ścieżka oraz wersja jre zależy od miejsca zainstalowania JDK oraz wersji
  • do CLASSPATH dodać pełną scieżkę do miw2.jar
pl/miw/miw08_ruleruntimeg/wymagania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0