08.03.04

TODO:

 • arch komp, ew. zgodność arch wam z hlvm, jvm
 • czy są/były bezp. impl. prologu na JVM
  .NET
  http://www.dcs.ed.ac.uk/home/stg/Psharp/
  http://hodroj.net/cs/files/3/default.aspx
  
  JAVA VM
  http://www.binnetcorp.com/OpenCode/free_prolog.html
  http://sourceforge.net/projects/prologpluscg (ale chyba to niezupełnie to)
  http://alice.unibo.it/xwiki/bin/view/Tuprolog/
  Z tym, że są to raczej parsery prolog->java i dopiero uruchomienie
 • możliwość translacji, implementacji WAM na HLVM/JVM

translacja kodu Prolog → Java → ByteCode jak najbardziej, z tego co jest napisane w internecie Prolog → uruchomienie na JVM już raczej nie (inne języki niż Java podobno ciężko uruchuchomić). Co do HLVM to twórcy piszą na stronie, że ich celem jest umożliwienie uruchamiania na HLVM programów pisanych m.in. w Prolog-u.

080318

080408

 • zarys sprawozdania, na razie w wiki:
  • co to jest hlvm, założenia, cele
  • stan faktyczny na 03.2008
  • czy (i jak?) teoretycznie dałoby się uruchomić prolog na hlvm (na podst. ich dokum)
  • podejścia do urucham prologu na JVM
  • podejścia Prolog→bytecode…
   • jinni, etc

080422

 • możliwe scenariusze uruch prologu na h/llvm
 • generowanie bytecode z prologu, np. dla jvm, pośrednia reprezentacja WAM (assembler)

080429

 • możliwośc reprezentacji jmasz WAM na LLVM

080520

 • repr. wam dla llvm, rejestry wam?

080527

 • sprawozd. co to wam, jakie podejścia do impl. na llvm
pl/miw/miw08_ruleruntimel/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0