Przypisywanie podpisu do stałych symboli

Opis podpisów (ang. signatures) został umieszczony tutaj. Podpisy nie są częścią składni RIFa.

Obsługiwane typy termów

RIF-BLD wspiera powyższe typy termów:

 • stałe
 • zmienne
 • pozycjonowane
 • z nazwanymi argumentami
 • równościowe
 • ramy
 • należące do klasy
 • należące do podklas

Wspierane przestrzenie symboli

Wspierane formuły

 • warunek RIF-BLD
 • reguła RIF-BLD

Serializacja XML dla przenoszalności RIF

Serializacja XML dla składni prezentacji RIF-BLD zaprezentowana w tej sekcji jest z nią przemienna. Naśladując Javę i RDF, używamy nazw pisanych dużymi literami dla elementów klas oraz nazw które zaczynają się od małej litery dla elementów ról.
Wszystkie klasy zapisywane dużymi literami w składni prezentacji, jak CONDITION, stają się tagami (?) XMLa. Zachowują się jak makra i nie są widoczne w instance markup.

Zacznijmy od serializacji Języka Warunkowego w XMLu:

Klasy, role i ich zamierzone znaczenie

- And    (conjunction)
- Or    (disjunction)
- Exists  (quantified formula for 'Exists', containing declare and formula roles)
- declare  (declare role, containing a Var)
- formula  (formula role, containing a CONDITION formula)
- Uniterm  (term or atomic formula, positional or with named arguments)
- Member  (member formula)
- Subclass (subclass formula)
- Frame   (Frame formula)
- object  (Member/Frame role containing a TERM or an object description)
- op    (Uniterm role for predicates/functions as operations)
- arg    (argument role)
- upper   (Member/Subclass upper class role)
- lower   (Member/Subclass lower instance/class role)
- slot   (Uniterm/Frame slot role, prefix version of slot infix ' -> ')
- Equal   (prefix version of term equation '=')
- side   (Equal left-hand side and right-hand side role)
- Const   (slot, individual, function, or predicate symbol, with optional 'type' attribute)
- Var    (logic variable)

Składnia XML dla przestrzeni symboli wykorzystuje atrybut type związany z elementami term, jak Const. Na przykład literał w xsd:dateTime data type może być przedstawiony jako <Const type=„xsd:dateTime”>2007-11-23T03:55:44-02:30</Const>.

Przykład 3
Przykład ten obrazuje serializację XML dla warunkór RIFa.

Serializacja języka reguł
Jest to rozszerzenie Języka Warunkowego poprzez serializację reguł RIF-BLD. Element Forall zawira role elements declare and formula, które były wcześniej wykorzystywane w elemencie Exists. Element Implies zawiera role elementów if oraz then rozróżniające te dwie części reguły.

Klasy, role i ich zamierzone znaczenie

- Ruleset (rule collection, containing rule roles)
- Forall (quantified formula for 'Forall', containing declare and formula roles)
- Implies (implication, containing if and then roles)
- if   (antecedent role, containing CONDITION)
- then  (consequent role, containing a Uniterm, Equal, or Frame)

Przykład 4
Przykład przedstawia warunek z przykładu 2a zapisany za pomocą XML'a:

Przemyślenia dotyczące reguł zawierających przypisanie

Przeglądając dokumentacje RIF'a nie znalazłem wzmianki o operacji przypisania. Jedną z metod, byłoby zaproponowanie zaimplementowanie predykatu fn:assign(A,B) przypisującego elementowi A wartość elementu B. Wydaje mi się, że ze względu na trwające ciągle prace nad formatem kwestia ta pozostaje otwarta i można przyjąć, że taki warunek jest formułowalny w RIF'ie.
Proponowany przeze mnie zapis wyglądał by tak:

<Ruleset>
 <rule>
 <declare><Var>A</Var></declare>
 <declare><Var>B</Var></declare>
 <declare><Var>C</Var></declare> 
 <formula>
  <Implies>
  <if>
    <formula>
    <Uniterm>
     <op><Const type="rif:iri">op:numeric-lesser-than</Const></op>
     <arg><Var>A</Var></arg>
     <arg>
     <Uniterm>
      <op><Const type="rif:iri">op:numeric-add</Const></op>
      <arg><Const type="">3</Const></arg>
      <arg><Var>B</Var></arg>
     </Uniterm>
     </arg>
    </Uniterm>
    </formula>
  </if>
  <then>
   <Uniterm>
    <op><Const type="rif:iri">fn:assign</Const></op>
    <arg><Var>C</Var></arg>
    <arg><Var>B</Var></arg>
   </Uniterm>
  </then>
  </Implies>
 </formula>
 </rule>
</Ruleset>

Poniższe propozycje zapisu XTT za pomocą RIFa są oparte na proponowanym XTTMLu i są z nim zestawione. Jest to wstępna wersja, która zostanie dopracowana.

XTTML RIF
<xtt_table id="xtt_1">
 ...
</xtt_table>
<Group id="xtt_1">
 ...
</Group>
<rule id="rul_1">
 ...
</rule>
<sentence id="rul_1">
 ...
</sentence>
<schema>
 <independent>
 <attref ref="att_0"/>	 
 </independent>
 <dependent>
 <attref ref="att_1"/>
 </dependent>
</schema>
...
<Forall>
 <declare><Var>att_0</Var></declare>
 <declare><Var>att_1</Var></declare>
 ...
</Forall>
<condition>
 ...
</condition>
<formula>
 <Implies>
 <if>
  ...
 </if>
 ...
 </Implies>
<decision>
 ...
</decision>
<link xtt="xtt_1"/>

Przykład 1: calculations (factorial)

|----------------------------------------------------|
|                          |
|  x s || s                    |
|->------------       x  y  s  || y    |
   NA ||=x  --+------> -------------------    |
   >0 ||=s-1 --|           ||      |
              >0   >0  || =y*s -----|
              =0     || =1 -----------| 
              >0   =1  ||   -----------+------>
<Group id="xtt_table1">
 <sentence id="xtt_table1_row1">
 <Implies>
  <if>
  <External>
   <content>
   <Atom>
    <op><Const type="rif:iri">fn:is_empty</Const></op>
    <arg><Var>x</Var></arg>
   </Atom>
   </content>
  </External>
  </if>
  <then>
  <Atom>
   <op><Const type="rif:iri">xtt:concl</Const></op>
   <arg>
   <External>
    <content>
    <Expr>
     <op><Const type="rif:iri">xtt:next_table</Const></op>
     <arg><Const type="xsd:string">xtt_table2</Const></arg>
    </Expr>
    </content>
   </External>
   </arg>
   <arg>
   <External>
    <content>
    <Expr>
     <op><Const type="rif:iri">op:assign</Const></op>
     <arg><Var>s</Var></arg>
     <arg><Var>x</Var></arg>
    </Expr>
    </content>
   </External>
   </arg>
  </Atom>
  </then>
 </Implies>
 </sentence>
 
 <sentence id="xtt_table1_row2">
 <Implies>
  <if>
  <External>
   <content>
   <Atom>
    <op><Const type="rif:iri">op:numeric-greater-than</Const></op>
    <arg><Var>s</Var></arg>
    <arg><Const type="xsd:decimal">0</Const></arg>
   </Atom>
   </content>
  </External>
  </if>
  <then>
  <Atom>
   <op><Const type="rif:iri">xtt:concl</Const></op>
   <arg>
   <External>
    <content>
    <Expr>
     <op><Const type="rif:iri">xtt:next_table</Const></op>
     <arg><Const type="xsd:string">xtt_table2</Const></arg>
    </Expr>
    </content>
   </External>
   </arg>
   <arg>
   <External>
    <content>
    <Expr>
     <op><Const type="rif:iri">op:assign</Const></op>
     <arg><Var>s</Var></arg>
     <arg>
     <External>
      <content>
      <Expr>
       <op><Const type="rif:iri">op:numeric-substract</Const></op>
       <arg><Var>s</Var></arg>
       <arg><Const type="xsd:decimal">1</Const></arg>
      </Expr>
      </content>
     </External>
     </arg>
    </Expr>
    </content>
   </External>
   </arg>
  </Atom>
  </then>
 </Implies>
 </sentence>
</Group>
 
<Group id="xtt_table2">
 <sentence id="xtt_table2_row1">
 <Implies>
  <if>
  <And>
   <formula>
   <External>
    <content>
    <Atom>
     <op><Const type="rif:iri">op:numeric-greater-than</Const></op>
     <arg><Var>x</Var></arg>
     <arg><Const type="xsd:decimal">0</Const></arg>
    </Atom>
    </content>
   </External>
   </formula>
   <formula>
   <External>
    <content>
    <Atom>
     <op><Const type="rif:iri">op:numeric-greater-than</Const></op>
     <arg><Var>s</Var></arg>
     <arg><Const type="xsd:decimal">0</Const></arg>
    </Atom>
    </content>
   </External>
   </formula>
  </And>
  </if>
  <then>
  <Atom>
   <op><Const type="rif:iri">xtt:concl</Const></op>
   <arg>
   <External>
    <content>
    <Expr>
     <op><Const type="rif:iri">xtt:next_table</Const></op>
     <arg><Const type="xsd:string">xtt_table1</Const></arg>
    </Expr>
    </content>
   </External>
   </arg>
   <arg>
   <External>
    <content>
    <Expr>
     <op><Const type="rif:iri">op:assign</Const></op>
     <arg><Var>y</Var></arg>
     <arg>
     <External>
      <content>
      <Expr>
       <op><Const type="rif:iri">op:numeric-multiply</Const></op>
       <arg><Var>y</Var></arg>
       <arg><Var>s</Var></arg>
      </Expr>
      </content>
     </External>
     </arg>
    </Expr>
    </content>
   </External>
   </arg>
  </Atom>
  </then>
 </Implies>
 </sentence>
 
 <sentence id="xtt_table1_row2">
 <Implies>
  <if>
  <Equal>
   <side><Var>x</Var></side>
   <side><Const type="xsd:decimal">0</Const></side>
  </Equal>
  </if>
  <then>
  <Atom>
   <op><Const type="rif:iri">xtt:run_many</Const></op>
   <arg>
   <External>
    <content>
    <Expr>
     <op><Const type="rif:iri">op:assign</Const></op>
     <arg><Var>y</Var></arg>
     <arg><Const type="xsd:decimal">1</Const></arg>
    </Expr>
    </content>
   </External>
   </arg>
   <arg>
   <External>
    <content>
    <Expr>
     <op><Const type="rif:iri">xtt:return</Const></op>
     <arg><Var>s</Var></arg>
     <arg><Var>x</Var></arg>
     <arg><Var>y</Var></arg>
    </Expr>
    </content>
   </External>
   </arg>
  </Atom>
  </then>
 </Implies>
 </sentence>
 
 <sentence id="xtt_table2_row3">
 <Implies>
  <if>
  <And>
   <formula>
   <External>
    <content>
    <Atom>
     <op><Const type="rif:iri">op:numeric-greater-than</Const></op>
     <arg><Var>x</Var></arg>
     <arg><Const type="xsd:decimal">0</Const></arg>
    </Atom>
    </content>
   </External>
   </formula>
   <formula>
   <Equal>
    <side><Var>s</Var></side>
    <side><Const type="xsd:decimal">1</Const></side>
   </Equal>
   </formula>
  </And>
  </if>
  <then>
  <Atom>
   <op><Const type="rif:iri">xtt:return</Const></op>
   <arg><Var>s</Var></arg>
   <arg><Var>x</Var></arg>
   <arg><Var>y</Var></arg>
  </Atom>
  </then>
 </Implies>
 </sentence>
 
</Group>

Obie tablice w formacie xml: factorial.xml, factorial1.xml


Powyższy przykład został zwalidowany za pomocą dostępnych arkuszy XSD. Jedyny element, który zgłasza błędy jest to parametr id, aczkolwiek ze względu na brak walidacji niektórych przykładów obecnych w dokumentacji, nie należy się tym przejmować. Nigdzie w dokumentacji nie ma wyraźnego zakazu wykorzystywania elementów standardu XML.

pl/miw/miw08_xtt_rif/obsolate.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0