Werbalizacja RIF za pomocą XSLT

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 
<xsl:stylesheet version = '1.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>
 <xsl:template match="Group">
 < html>< body>
  <xsl:for-each select="./sentence">
   If 
   <xsl:choose>
   <xsl:when test="./Implies/if/Or">
   <xsl:for-each select="./Implies/if/Or/formula">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="./Equal">
     <b><xsl:value-of select="./Equal/side/Var"/></b> is <b><xsl:value-of select="./Equal/side/Const"/></b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="./Atom">
     <xsl:apply-templates select="./Atom"/> is true
    </xsl:when>
    <xsl:when test="./External">
     External <xsl:apply-templates select="./External/content/Expr|./External/content/Atom"/> is true
    </xsl:when>
    </xsl:choose>
    <xsl:if test="position() != last()">
    or 
    </xsl:if>
   </xsl:for-each>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="./Implies/if/And">
   <xsl:for-each select="./Implies/if/And/formula">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="./Equal">
     <b><xsl:value-of select="./Equal/side/Var"/></b> is <b><xsl:value-of select="./Equal/side/Const"/></b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="./Atom">
     <xsl:apply-templates select="./Atom"/> is true
    </xsl:when>
    <xsl:when test="./External">
     External <xsl:apply-templates select="./External/content/Expr|./External/content/Atom"/> is true
    </xsl:when>
    </xsl:choose>
    <xsl:if test="position() != last()">
    And 
    </xsl:if>
   </xsl:for-each>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
   <xsl:choose>
    <xsl:when test="./Implies/if/Equal">
     <b><xsl:value-of select="./Implies/if/formula/Equal/side/Var"/></b> is <b><xsl:value-of select="./Implies/if/formula/Equal/side/Const"/></b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="./Implies/if/Atom">
     <xsl:apply-templates select="./Implies/if/Atom"/> is true
    </xsl:when>
    <xsl:when test="./Implies/if/External">
     <xsl:apply-templates select="./Implies/if/External/content/Atom|./Implies/if/formula/External/content/Expr"/> is true
    </xsl:when>
    </xsl:choose>
   </xsl:otherwise>
   </xsl:choose>
   <xsl:choose>
   <xsl:when test="./Implies/then/Atom">
    then <xsl:apply-templates select="./Implies/then/Atom"/>.<br/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="./Implies/then/External">
    then External <xsl:apply-templates select="./Implies/then/External/content/Expr|./Implies/then/External/content/Atom"/>.<br/>
   </xsl:when>
   </xsl:choose>
  </xsl:for-each>
 < /body>
 < /html>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="arg">
 <xsl:choose>
  <xsl:when test="./Var">
  var <xsl:value-of select="./Var"/>
  </xsl:when>
  <xsl:when test="./Const">
  <xsl:value-of select="./Const"/>
  </xsl:when>
  <xsl:when test="./External/content">
  External <xsl:apply-templates select="./External/content/Expr|./External/content/Atom"/>
  </xsl:when>
  <xsl:when test="./Atom">
  <xsl:apply-templates select="./Atom"/>
  </xsl:when>
 </xsl:choose>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="Atom">
 <xsl:for-each select="./*">
  <xsl:choose>
  <xsl:when test="name() = 'op'">
   <b><xsl:value-of select="./Const"/>(</b>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>
   <xsl:apply-templates select="."/>
   <xsl:if test="position() != last()">, </xsl:if>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:for-each>
 <b>)</b>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="Expr">
 <xsl:for-each select="./*">
  <xsl:choose>
  <xsl:when test="./Const">
   <b><xsl:value-of select="./Const"/>(</b>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>
   <xsl:apply-templates select="."/>
   <xsl:if test="position() != last()">, </xsl:if>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:for-each>
 <b>)</b>
 </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>

Powrót do dokumentu

pl/miw/miw08_xtt_rif/verb.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0