Podstawy i Metody Inżynierii Wiedzy 2008

Studenci

Tematy projektów są przeznaczone dla studentów:

 • AiR 4. (2008) (AR)
 • InfStos 4. (2008) (IS)
 • magistrantów (MS)
 • członków koła naukowego Noesis (OT)
 • innych zainteresowanych (OT)

Uwagi

 • Tematy oznaczone znaczkiem :!::!: należy uznać za tematy o wysokim dla Autorów priorytecie, a co za tym idzie autorzy będą silniej je wspierali i
 • Tematy oznaczone znaczkiem :!: należy uznać za tematy o podwyższym priorytecie
 • Tematy pozostałe też są ważne i też można dostać ocenę pozytywną, w tym, 5.0 i 6.0, są one jednak potencjalnie mniejszym wyzwaniem, lub mniej pilnie potrzebne autorom
 • Tematy oznaczone :-) mogą być ew. realizowane 2 osobowo
 • Tematy realizowane są indywidualnnie chyba, że wskazano inaczej
 • Niektóre tematy mogą być realizowane przez więcej niż jeden zespół
 • Uwaga: niektóre tematy mogą zależeć od realizacji innych, oznaczone jako 8-)

Kontynuacja tematów

Osoby, które zrealizują w sposób wyróżniający się, a także będą zainteresowane tematyką poruszaną w projektach, będą mogły kontynuwać pracę w ramach tematyki pochodnej do MIW 2007 w ramach:

 • pracy magisterskiej u dr. inż. G. J. Nalepy lub u dr. inż. I. Wojnickiego, uaktualniona lista tematów będzie dostępna na wiosnę w systemie SOPD
 • projektu Hekate, potencjalnie za wynagrodzeniem
 • w ramach koła naukowego Noesis

Prerekwizyty

 • podstawy Prologu
 • Knowledge Engineerng Concepts: Rule-based, Expert Systems
 • Data representation and processing: XML-based technologies
 • Programming: Java, Eclipse
 • Modelling: UML, MVC, XTT…

Komp08

Tematy dla osób z 3. roku InfStos, z przedmiotu kompilatory, u P. Dr. Inż. Jacka Piwowarczyka. (pon + wto: 8:30 + czw 12:30)

Zainteresowanych proszę o kontakt na gjn@agh.edu.pl. Można też przyjść na konsultacje, we wtorek 10-15, C3, 203

Doku2LaTeX

Zrealizować konwerter/plugin dla/do DokuWiki, który ze strony Wiki generuje dokument LaTeX.

Chodzi o obsługę podstawowej składni, w tym:

 • {sub}*section
 • czcionki \text… \emph, etc.
 • generowanie \label i \ref z odpowiednich nagłówków wiki

W trybie podstawowym program może działać offline, t.j. poza wiki (kopiuje strone na dysk i tam uruchamiam konwerter).

Tryb zaawansowany:

 • praca na kilku stronach wiki (zadanych regexp, ew przestrzenią nazw)
 • włączanie obrazków
 • praca jako plugin wiki.

LaTeX2Doku

j.w. ale konwersja latex do formatu wiki. Może pracować offline, t.j. poza wiki.

PrologEns

Kolorowanie składni języka Prolog dla GNU Enscript. Patrz realizacja dla GeSHi.

R: Paweł Marek (5AR) <pmarek@student.agh.edu.pl>

AIwikiSearch

Należy wykonać złożony plugin wyszukiwawczy do ai wiki, gdzie można precyzyjnie zadawać wyrażenia, kryteria, etc.

AIwikiFoz

Należy wykonać search plugin dla firefoxa, przeszukujący aiwiki

UML2ARD

Stworzyć arkusz XSLT przeprowadzający translację z diagramów aktywności UML (w z góry zadanym formacie) zapisanych w postaci modelu XMI, do formatu ARDML.

ARD2UML

j.w. tylko w 2. stronę, t.j. generowanie XMI z ARDML.

Tematy PIW08

Tematy MIW08

HeKatE Design

ARDCase_ES

Design ARD+, XTTv2: Expert System Cases

Expert Systems Cases – A search for well documented Expert System examples/designs, use 'didactic' examples from manuals/books regarding Expert Systems; evaluation of the existing cases; modelling selected examples with ARD+/XTT+(v2)

ARDCase_UML

:!: Design ARD+, XTTv2: UML cases

UML + MVC Cases – A search for design examples made with UML with MVC approach, esp. behavior diagrams are needed; examples should be complete and well documented in UML; evaluation of the existing cases; modelling selected examples with ARD+/XTT+(v2)

R: Artur Poniedziałek (4AR) <arturponiedzialek@gmail.com>

ARDCase_BR

:!: Design ARD+, XTTv2: Business RUles Cases

Business Rules + BPMN Cases – A search for well documented Business Rules examples; evaluation of the existing cases; modelling selected examples with ARD+/XTT+(v2)

R: Szymon Grzybicki (4AR) <gcki@o2.pl>

ARDCase_CS

:!::!: Design ARD+, XTTv2: Control System Cases – A search for well documented Control System examples/designs, esp. robot control, autonomous robots etc.; evaluation of the existing cases; modelling selected examples with ARD+/XTT+(v2)

R: Marcin Kamiński (4AR) <makamin@student.agh.edu.pl>

XTT_Prolog

:!::!: Reprezentacja XTT w Prologu + prosty interpreter.

Zainteresowani: Szymon Bobek & Michał Gawędzki (4IS)

ARD_Prolog

:!::!: Reprezentacja ARD w Prologu + prosty interpreter. Analogiczne do VARDA, from scratch.

Z: Paweł Muchacki (4IS)

UMLRuleRep

:!: Rule representation in UML

 • input

OMG ProductionRules http://www.omg.org/cgi-bin/doc?br/03-09-03 http://www.omg.org/technology/documents/Business_Rules_in_Models_RFI.htm URML http://oxygen.informatik.tu-cottbus.de/rewerse-i1/?q=URML

 • output

State modelling. Can complex rule-based systems be handled easily?

UML Rule Representation – how to represent rules with UML, has it been done yet? sucess stories, failure stories, examples; URML, Production Rules.

R: Krzysztof Kluza (4AR) krzysztof.kluza@uj.edu.pl

UMLandARDXTT

:!: Investigate how XTT could be modeled in UML

 • input

UML, ARD/XTT documentation

 • output

Sample XTT based rules modelled with UML.

R: Krzysztof Kluza (4AR) <krzysztof.kluza@uj.edu.pl>

Mat:

XTT_Serialization

:!: Try to propose an effective encoding of XTT with UML and Java.

R: Karol Gorlach (4AR) <karol.gorlach@gmail.com>

UML_URML

Design rbs examples with URML

R: Piotr Przybycin (4AR) <pit4@o2.pl>

XTTplusApps

:!: Try to apply, refine xtt+ features, design real-life SE cases using xtt+

 • input

SE cases, well documented MVC-based UML code

 • output

ARD/XTT based representation of the cases

case: webserver

FIXME

R: Łukasz Dziewanowski (4AR) <dziewano@student.agh.edu.pl>

GEFARDXTT

:!: GEF and Eclipse based editor for ARD and XTT. Evaluation, feasibility, prototype. XTTv2 Editor requirements

Feasibility study, a description how to create such editors with GEF, a prototype editor MS Thesis regarding GEF: Interfejs graficzny do budowy aplikacji komponentowych zapewniający weryfikację semantyczną, ARD+ Editor requirements

GEF MS Thesis

R: Maciej Dudek (4AR) <md5@o2.pl> (ARD)

R: Bartłomiej Szybura (4AR) <b.szybura@interia.pl> (XTT)

BizRulesVocabularies

:!: It is a common visual notation used in the Business_Process_Modeling that is a modeling/design problem in the Business_process_management. The BPMN is officially standarized by OMG. Some possible areas of investigation(at 1st sight):

 • input
  • relation between BPMN and UML, e.g. see Use of UML and Model Transformations for Workflow Process Definitions
  • how could we use Business_Process_Execution_Language
  • the general idea of workflow and tools such as yawl is worth digging in…
  • SBVR
 • output

Extended ARD.

R: Tomasz Bochen (4AR) <tomasz_bochen@o2.pl>

R: Magdalena Pluta (4AR) <mpluta@wp.pl>

HeKatE Transform

Tutoriale XSL/T:

ARD_XML

Translacja ARDML do innych formatów z użyciem XSLT. 8-): ontologie, graphviz

R: Michał Tomana (4AR) <mtomana@student.agh.edu.pl>

XTT_XML

Translacja XTTML do innych formatów z użyciem XSLT. 8-): ontologie (OWL), graphviz

R: Szymon Deja <sdeja@poczta.onet.pl> <szydej@gmail.com>

XTT_XMLPro

Translacja XTTML do innych formatów z użyciem Prologu. 8-)

R: Maksymilian Imioło(4AR) <maximiolo@o2.pl>

HekateATL

:!: How we could use Atlas for ARD, XTT, design and integration? ATL: Atlas Transformation…. eclipse

 • input
 • output

R: Marek Mierzwa Jakub Ostrowski (4AR) <kubaostrowski@gmail.com>

XTT_R2ML

translacja XTTML → R2ML 8-)

<Tomasz Pałosz> (4AR) <tomekpalosz@o2.pl>

XTT_RIF

:!: translacja XTTML → RIF 8-)

Mateusz Mazur, (4AR) <m-a-t-i@o2.pl>

ARD_Onto

wymiana danych między ARD a ontologiami

ARD_RDF

:!: zapis ARD przy pomocy RDF w XSLT 8-)

R: Rafał Szymczyk, (4AR), <raf.szymczyk@o2.pl>

HML_XMI

:!: Zweryfikowanie jak od strony praktycznej powinny być zapisane modele w Hekate (ARD, XTT) by być zgodne z standardem XMI.

HML_Rules

:!: :!: porównać i omówić metody reprezentowania atrybutów w językach:

 • RDF
 • OWL
 • RIF
 • R2ML
 • RuleML

oraz metody reprezentowania reguł w:

 • RIF
 • R2ML
 • RuleML

R: Michał Rogula (4RI) <michal.rogula@wp.pl>

HeKatE Runtime

RuleRuntimeJ

:!::!: Investigate runtime integration aspects, mainly Prolog+Java integration possibilities

How to integrate Prolog and Java in the best way regarding performance, and coding easiness + examples.

R: Marcin Gadamer (4AR)

RuleRuntimeO

Investigate runtime integration aspects, mainly the integration of the Object-Oriented Model in Prolog with a Java VC possibilities executable design, LogTalk, etc.

 • input

Java, OO Prolog documentation, MVC concept. Prolog OOP, LogTalk, TrincProlog, SICStus Prolog

 • output

Feasibility study, a prototype.

R: Grzegorz Caban (4AR) <grzegorz.caban@gmail.com>

RuleRuntimeG

:!: Investigate runtime integration aspects, mainly semi-automatical building of a GUI for Prolog programs possibilities XPCE, Static QT/Gtk, Gtk-Server, Java (Swing), Eclipse (SWT)

 • input

XPCE, QT, GTK, GtkServer, Java etc., SWI Prolog documentation

 • output

Feasibility study, a prototype.

 • integration options for Java: JPL (SWI),Logtalk (OO Prolog), architecture: MVC
 • approach: 2 -3 app. cases, M prolog, V inv Java, C→ JPL/Logtalk, e.g. ready M in Prolog, build V in Java: Car ES, opposite: ready MV i Java, build M in Prolog, make it work with the V

R: Filip Haftek (4AR) <filiphaftek@o2.pl>

R: Janicki Damian (4AR) <janicki.damian@gmail.com> (Swing,SWT)

RuleRuntimeL

Investigate LLVM/HLVM as a Prolog platform

See WAM links

R: Andrzej Jasiński (4AR) <jasinski.andrzej@gmail.com>

RuleRuntimeW

Investigate runtime integration aspects, mainly virtual machine runtimes

 • input: WAM, and it implementation, can it be somehow related with existing VMs
 • output

LLVM/HLVM, WAM, JVM

RuleRuntimeP

:!: Embedded Prolog Runtime (EPR) – Running Prolog on Embedded Platforms, programming Prolog-C Interfaces, evaluation, refinment, testing, improvement; C and Prolog Programming is required

FIXME mixdes

R: Konrad Rybacki (4AR) <konrad.rybacki@gmail.com>

RuleRuntimeC

XTT rule serialization in ANSI C (future XVM)

 • input: XTT model in XML
 • output: ANSI C code

R: Dawid Molenda (4AR) dawid@molenda.info

Misc Wiki

DokuViz

GraphViz plugin dla Dokuwiki, renderowanie diagramow z zamieszczonego w wiki kodu DOT oraz plikow umieszczanych w wiki.

R: Michał Kotra (4AR) <mkotra@student.agh.edu.pl>

DokuLaTeX

Kowerter DokuWiki do LaTeX. Zbadać poziom zaimplementowania oferowanych rozwiązań. Zaimplementować.

R: Paweł Miczko (4AR) <mieczyslav@gmail.com>

DokuBibTeX

bibtexplugin for dokuwiki, urlopen problems, bibtex file stored as an attachment in the wiki

R: Tomasz Huczek (4AR) <tomasz.huczek@gmail.com>

Semantic Wiki

prolog wiki plugin, semantic wiki research, comparison

R: Marcin Juszkiewicz, (4AR) <monitorr@interia.pl>

MindstormsHP

build a nice web page about mindstorms, mrl, etc. using wiki

R: Wojciech Piestrak (AR) <wojciechpiestrak@gmail.com>

Mindstorms

MindStormsDesign

High-level NXT programming, design tools, XTT applications

 • input

vague algorithm ideas ARD/XTT, other concepts of visual control, compare with http://www.microsoft.com/robotics http://scratch.mit.edu/

 • output

control algorithms, possibly in rule-based form Is ARD/XTT suitable for Mindstorms control?

R: Łukasz Zalewski (4AR) <zalewik@gmail.com>

MindStormsAPI

:!: :!: Build an API prototype in Prolog for NXT-based robots

 • low-level sensomotoric API, cover NXT funcs, provide control for motors, sensors, brick i/o
 • mid-level mimic LEGO env blocks?? does it make sens?
 • component-level: identify common robot parts that need control: wheel, sensor, arm, etc?
 • robot-level: identify robot classes: e.g. im/mobile, rolling vs. walking; provide means to describe common robot designs, like the four provided by LEGO
 • high-level provide services for different classes

Architecture:

 • MVC, the above is logical model
 • provide a V for every M component to support building of the interface

Issues:

 • communication
 • control
 • design
 • event handling, device polling

Ideas:

 • think how to build a Prolog API for NXT
 • investigate the LeJOS NXJ API to remain compatible
 • investigate communication layer: one can use native NXT protocol, iCommand stack, other?
 • middle layer for: integrating logic layer with communication layer

R: Piotr Hołownia (4AR) <holownia@student.agh.edu.pl>

Z: Weronika Furmańska (4IS)

MindStormsControlS

:!: Multilayer Stack in Prolog idea:

 • Serial Comm.(USB/BT)
 • low-level Prolog api 4 serial port, NXT comm. protocol, see other envs
 • mid-level NXT abstraction

see MindStormsAPI for other higher levels.

R: Marek Siara (4AR) <siara@student.agh.edu.pl>

MindStormsControlJ

:!::!: Communication stack:

 • Prolog – control logic in Prolog program
 • Prolog ↔ Java – interface, use JPL and/or Logtalk
 • LeJOS iCommand – communication w/ NXT in Java
 • Bluetooth – controlled from iCommand
 • Mindstorms NXT.

Idea:

 • wrap the iCommand API with Prolog predicates.
 • investigate event-related issues
 • build some simple control logic in Prolog

R: Paweł Gutowski (4AR) <pawel.gutowski@gmail.com>

MindStormsControlC

:!: udostępnienie kom. z MS BT z pośrednictem stack:

 • brixcc
 • socket
 • Prolog

R: Marcin Ziółkowski (4AR) <mziolkow@student.agh.edu.pl>

MindStormsEnv

Prolog

perhaps some :!: or :!!: should be assigned…

Prolog_JavaSockets

Java ↔ Prolog via Sockets, examples, feasibility study, evaluation
An example of enabling a Java tic tac toe GUI to interact with the Prolog tic tac toe game agent, using a socket data connector: http://www.csupomona.edu/~jrfisher/www/prolog_tutorial/8_4.html

R: Łukasz Łysik <llysik@gmail.com>

Prolog_ARDgviz

:!: ARD visualization and interactive, shell-based editing, w/ vis. in GrpahViz (VARDA shell)

Prolog_ARDxpce

ARD visualization and interactive, shell-based editing, w/ vis. in XPCE (VARDA shell)

R: Franczak Wojciech, <wojciech.franczak@gmail.com>

Prolog_ARDgtks

ARD visualization and interactive, shell-based editing, w/ vis./gui with Gtk-Server (VARDA shell).

Prolog_ARDugraph

Reimplementation of ARD processing (VARDA) in Prolog using ugraph.

Prolog_ARDport

ARD Prolog code portability audit, check SWI 5.2 vs. SWI 5.6 vs. YAP vs. GNU

Prolog_Android

Running Prolog on Android Android SDK analysis Dalvik

Prolog_Mindstorms

Running Prolog interpreter on Mindstorms NXT hardware.

Prolog_XML

Omówić metody parsowania, generowania i przetwarzania XML/SGML w Prologu. Należy również zająć się reprezenatcjami pochodnymi opartymi na XML, np. RDF.

Porównać dostępne rozwiązania i implementacje, np:

Inne komp: YAP, Amzi, inne?

Wsparcie dla

R: Wojciech Szymański <wojtek.szym@gmail.com>

Prolog_Adv

celem projektu jest opis, pogłębiona analiza i prezentacja przykładów wykorzystania rozszerzeń Prologu o zaawansowane mechanizmy takie jak:

Należy wziąć pod uwagę implementacje:

R: Sławomir Polański (5AR) <wawele@gmail.com>

Prolog_Java

Integracja kodu Prologu z Java

porównać z projektami z 2006 roku http://www.ugosweb.com/jiprolog/ http://portal.acm.org/citation.cfm?id=787039 http://www.sics.se/sicstus|SICStus]]

patrz https://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/prolog:prolog_tools#java_and_prolog

InterProlog http://www.declarativa.com/interprolog/, description, how to use, does it make any sense?

R: Piotr Strzelczyk (4AR) <pit.strzelec@gmail.com>

Wojciech Leś, Michał Łosiewicz, (IS) keepsake@o2.pl

Other KE

HQedAudit

:!: Audyt kodu, dokumentacja, uzupełnienie komentarzy w kodzie w języku angielskim, testowanie. Wymagana znajomość C++, atutem jest znajomość biblioteki Qt oraz Doxygen, CVS.

R: Lukasz Rachwalski (4AR) <lukaszrachwalski@gmail.com>

VisualRuleDesign

 • input:
 • output:
  • well modeled BR cases, including a simple small example, UServ, EURent
  • comparison/analysis
  • ideas for extending XTT

Constraints

Applications of rule-based constraint programming in modeling.

 • input

Prolog, CLP, OCL, CHR, Alloy language http://alloy.mit.edu

 • output

Possible applications, is it worth dealing with?

RBS_ML

Uczenie maszynowe w RBS, jako metoda rozbudowy/rozszerzania istniejącego systemu o nowe reguły, modyfikacja reguł, przykłady.

R: Krzysztof Morcinek (4AR) <krzysztof.morcinek@gmail.com>

FIXME pocz sem spec zadan/metod

RBS_CHR

Constraint Handling Rules (też w Constraint Handling Rules), zastosowania, implementacja, aplikacje. Demo

Zwrócić uwagę przynajmniej na implementacje w:

Przeczytać o: Rule-Based Constraint Programming http://www.cin.ufpe.br/~in1006/2005

Porównanie jak CHR ma się do CLP (Constraint Logic Programming).

RBS_Back

Przegląd metodologii reprezentacji reguł dla wnioskowania w tył (wstecz). Należy szczególnie uwzględnić reprezentacje graficzne oraz zwrócić uwagę na: przejrzystość reguł, gęstość reprezentowanej informacji.

R: Zwoźniak David david_z@poczta.fm https://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/pl:miw:miw08_rbs_back

pl/miw/miw2008_tematy.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0