Spis treści

Opis

Rozbudowa, poprawa varda.

Sugestie:

  • identyfikacja po id, nie po nazwie, id tak jak hekate_markup_language (predykat do gen id jest w varda_xml.pl), ale żeby zostało stare api :-)
  • shell, ui, hinting
  • co za tym idzie set, zamiast list, (np przy split), patrz api do list.

Spotkania

Materiały

ard_att_add(NewAttribute) :-
	atom(NewAttribute),
	\+ ard_att(NewAttribute),
	assert(ard_att(NewAttribute)).
 
ard_att_add(NewAttribute,Id) :-
	atom(NewAttribute),
	\+ ard_att(_,NewAttribute),
        get_new_att_id(Id),
	assert(ard_att(Id,NewAttribute)).
pl/miw/piw08_vardashell.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0