LAB: Klasyczne algorytmy szukania rozwiązań

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z klasycznymi algorytmami szukania rozwiązań. Są to algorytmy przeszukiwania grafów, gdyż przestrzeń poszukiwań jest modelowana w postaci grafu.

Wprowadzenie

Do przeczytania i przygotowania:

Narzędzia

Podstawowym narzędziem do realizacji ćwiczeń jest program Graph Searching z AIspace.

Uzupełniająco i poszerzająco, można po zajęciach przejść do laboratorium Planowanie tras przejazdu w Prologu.

Ćwiczenia

Proste grafy

Pracuj w parze z Koleżanką/Kolegą. (Uruchom narzędzie pisząc w konsoli tekstowej ais-search.) W Windows uruchom http://www.aispace.org/search/version4.5.2/search.exe

 1. Załaduj przykładowe zadanie Simple Tree Graph.
 2. Zaznajom się z możliwościami wyświetlania parametrów grafu.
 3. Zapisz go pod nową nazwą.
 4. Wypróbuj różne algorytmy szukania: porównaj wynik działania 3 wybranych algorytmów, zapisz wyniki (znaleziona ścieżka i jej koszt, oraz ilość analizowanych węzłów)
 5. Zmodyfikuj graf i powtórz szukanie rozwiązań.
 6. Przeanalizuj inne dostarczone przykłady, znajdź taki, na którym można pokazać lepsze działanie algorytmu heurystycznego.

Analiza przykładu: podróż do Bukaresztu

Przykład pochodzi z 3 Solving Problems by Searching.

Jesteś w mieście Arad, masz dojechać do Bukaresztu, pytanie jaka jest najkrótsza droga?

Mapa drogowa Rumunii

Znasz też odległości w linii prostej z danego miasta do Bukaresztu (SLD).

Odległości w linii prostej

Modelowanie przykładu

 • Przyjrzyj się powyższej mapie Rumunii.
 • Zbuduj odpowiadający jej graf (zakładka Create).
 • Wystarczy, że nazwiesz wierzchołki pierwszymi literami nazw miast.
 • Zacznij tworzyć krawędzie od Arad w kierunku Bukaresztu.
 • Na razie NIE interesują cię odległości w linii prostej.

Szukanie trasy

 • Znajdź trasę (zakładka Solve).
 • Wypróbuj różne algorytmy szukania w tym nieherustyczne i heurystyczne.
 • Porównaj i zapisz wyniki (znaleziona ścieżka i jej koszt, oraz ilość analizowanych węzłów).

Heurystyczne szukanie trasy

 • Dodaj informacje o odległości SLD, jako heurystyki węzłów.
 • Ponownie użyj algorytmów różnego rodzaju i porównaj wyniki.

Własna mapa

 • Zamodeluj własną mapę i znajdź na niej trasę.
pl/prolog/prolog_lab/classicsearch.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0